สโมสรฟอร์มูลา

ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563


สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นยกฐานะเป็น บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/N4ra3
เพิ่มเพื่อน