ตีฆ้องร้องป่าว

สื่อสากลฯ ต้อนรับนิสิตจุฬาฯ


บริษัท สื่อสากล จำกัด เปิดพิพิฑภัณฑ์คนรักรถ AUTO RENDEZVOUS MUSEUM-BANGKOK ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม



------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/n5nKR
เพิ่มเพื่อน