ตีฆ้องร้องป่าว

มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอชีย)ฯ รับมอบตรา SHA


บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอชีย) จำกัด รับมอบตราสัญลักษณ์โครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION หรือ SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แสดงถึงมาตรฐาน การให้บริการที่มีคุณภาพ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cXBpG
เพิ่มเพื่อน