หน้าเดียวรู้เรื่อง

อัพเดทค่าปรับจราจร และใบสั่งแบบใหม่


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรับแก้เกณฑ์ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563

เก่า ใหม่
ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ 200 1,000 บาท
ไม่สวมหมวกนิรภัย/จอดรถในที่ห้ามจอด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 400 500 บาท
ขับรถเร็ว/ฝ่าไฟแดง/แซงในที่คับขัน/ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 500 200-500 บาท
ซ้อนรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 800 500 บาท
ข้อหาควันดำ / แทกซีทิ้งผู้โดยสาร และใช้เส้นทางอ้อมเกินควร 1,000 1,000 บาท
ข้อหาอื่นๆ นอกจากนี้ ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาท


“ใบสั่งจราจร” แบบใหม่ เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2563

48.2

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ ได้แก่

 

1. ใบสั่งจราจร สำหรับ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ ขนาดกว้าง 14.5 ซม. ยาว 27 ซม. มีชุดละ 4 แผ่น แบ่งสี และวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้

 

แผ่นที่ 1 สีขาว ใช้สำหรับให้ผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

 

แผ่นที่ 2 สีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับคดีจราจร เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งในคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลาง ที่เชื่อมโยงข้อมูล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

แผ่นที่ 3 สีชมพู สําหรับมอบให้พนักงานสอบสวน

 

แผ่นที่ 4 สีฟ้า เป็นสําเนาคู่ฉบับ สําหรับผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

2. แบบใบสั่งจราจรสําหรับส่งทางไปรษณีย์ ขนาดกว้าง 21 ซม. ยาว 29.7 ซม. มีชุดละ 2 แผ่น

 

แผ่นที่ 1 สําหรับส่งไปรษณีย์ให้ผู้ขับขี่ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ

 

แผ่นที่ 2 เป็นสําเนาคู่ฉบับ สําหรับผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

รู้หรือไม่

เจ้าของรถที่โดนใบสั่งจราจรจะเพิกเฉย ไม่ชำระ หรือแกล้งทำเป็นลืมไม่ได้ เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่แน่ใจว่า ตนเองค้างชำระค่าปรับหรือไม่ สามารถตรวจสอบ โดยสแกนคิวอาร์โคด

 

48.3_QRCODE_ใบสั่ง copy------------------------------
เรื่องโดย : เอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2563
คอลัมน์ : หน้าเดียวรู้เรื่อง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/68M80
เพิ่มเพื่อน