หน้าเดียวรู้เรื่อง

อัพเดทค่าปรับจราจร และใบสั่งแบบใหม่


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรับแก้เกณฑ์ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563

เก่า ใหม่
ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ 200 1,000 บาท
ไม่สวมหมวกนิรภัย/จอดรถในที่ห้ามจอด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 400 500 บาท
ขับรถเร็ว/ฝ่าไฟแดง/แซงในที่คับขัน/ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 500 200-500 บาท
ซ้อนรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 800 500 บาท
ข้อหาควันดำ / แทกซีทิ้งผู้โดยสาร และใช้เส้นทางอ้อมเกินควร 1,000 1,000 บาท
ข้อหาอื่นๆ นอกจากนี้ ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาท


“ใบสั่งจราจร” แบบใหม่ เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2563

48.2

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ ได้แก่

 

1. ใบสั่งจราจร สำหรับ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ ขนาดกว้าง 14.5 ซม. ยาว 27 ซม. มีชุดละ 4 แผ่น แบ่งสี และวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้

 

แผ่นที่ 1 สีขาว ใช้สำหรับให้ผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

 

แผ่นที่ 2 สีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับคดีจราจร เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งในคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลาง ที่เชื่อมโยงข้อมูล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

แผ่นที่ 3 สีชมพู สําหรับมอบให้พนักงานสอบสวน

 

แผ่นที่ 4 สีฟ้า เป็นสําเนาคู่ฉบับ สําหรับผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

2. แบบใบสั่งจราจรสําหรับส่งทางไปรษณีย์ ขนาดกว้าง 21 ซม. ยาว 29.7 ซม. มีชุดละ 2 แผ่น

 

แผ่นที่ 1 สําหรับส่งไปรษณีย์ให้ผู้ขับขี่ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ

 

แผ่นที่ 2 เป็นสําเนาคู่ฉบับ สําหรับผู้ออกใบสั่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

รู้หรือไม่

เจ้าของรถที่โดนใบสั่งจราจรจะเพิกเฉย ไม่ชำระ หรือแกล้งทำเป็นลืมไม่ได้ เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่แน่ใจว่า ตนเองค้างชำระค่าปรับหรือไม่ สามารถตรวจสอบ โดยสแกนคิวอาร์โคด

 

48.3_QRCODE_ใบสั่ง copy------------------------------
เรื่องโดย : เอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2563
คอลัมน์ : หน้าเดียวรู้เรื่อง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/68M80
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน