ข่าวรอบโลก

10,257,000 คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถใหม่ทุกประเภท ที่ขายได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงครึ่งแรกของปีหนู


คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถใหม่ทุกประเภท ที่ขายได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงครึ่งแรกของปีหนู (มกราคม-มิถุนายน 2020) หรือเทียบเท่ากับลดลงถึงร้อยละ 16.9 จากตัวเลขที่ทำได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ยอดขายดังกล่าวนี้แยกออกได้เป็น รถยนต์นั่งประมาณ 7,873,000 คัน (ลดลงร้อยละ 22.4) และรถเพื่อการพาณิชย์ประมาณ 2,384,000 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6) เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งยอดขายเท่ากับร้อยละ 76.8 ของยอดขายรถยนต์โดยรวม แยกออกได้เป็นรถเก๋งประมาณ 3,676,000 คัน (ลดลงร้อยละ 26.0) เป็น SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งประมาณ 3,677,000 คัน (ลดลงร้อยละ 14.9) และเป็น MPV หรือรถอเนกประสงค์ประมาณ 364,000 คัน (ลดลงร้อยละ 45.7)

ด้านยอดผลิต ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 มีการผลิตรถทุกชนิดทุกขนาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,112,000 คัน หรือลดลงถึงร้อยละ 16.8 จากยอดผลิตในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2019 ตัวเลขการผลิตดังกล่าวนี้แยกออกได้เป็นรถยนต์นั่งประมาณ 7,754,000 คัน (ลดลงร้อยละ 22.5) และรถเพื่อการพาณิชย์ประมาณ 2,359,000 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5) เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งยอดผลิตเท่ากับร้อยละ 76.7 ของยอดผลิตรถยนต์ทุกชนิด แยกออกได้เป็นรถยนต์เก๋งประมาณ 3,635,000 คัน เป็น SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งประมาณ 3,616,000 คัน และเป็น MPV หรือรถอเนกประสงค์ประมาณ 340,000 คัน

 

ในส่วนของการส่งออก ผลกระทบในทางลบจากอิทธิฤทธิ์ของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่รู้จักกันในชื่อ CORONAVIRUS หรือไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ยอดการส่งออกของรถที่ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ลดลงถึงร้อยละ 20.9 จากตัวเลขในช่วงครึ่งแรกปี 2019 คือ ส่งออกได้เพียง 386,000 คันโดยประมาณ แยกออกได้เป็นรถยนต์นั่งประมาณ 289,000 คัน (ลดลงร้อยละ 12.0) และเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ประมาณ 97,000 คัน (ลดลงร้อยละ 39.2)

 

ตัวเลขทั้งหมดนี้ตามข้อมูลของ CAAM (CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในกรุงปักกิ่งเมื่อปี 1987 และสมาชิก คือ บริษัท หรือสถาบันหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และบริหารธุรกิจรถยนต์ จักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xf07E

Follow autoinfo.co.th