ข่าวรอบโลก

2,207,775 คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดทุกขนาดที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีหนู


คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดทุกขนาดที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีหนู (มกราคม-มิถุนายน 2020) หรือลดลงถึงร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปี 2019 ทั้งนี้ตามข้อมูลของ JAMA (JAPAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่ผ่านเวบไซท์ ตัวเลขดังกล่าว แยกออกได้เป็นรถยนต์นั่ง 1,825,981 คัน (ลดลงร้อยละ 20.1) รถบรรทุก 375,949 คัน (ลดลงร้อยละ 18.3) รถโดยสาร 5,845 คัน (ลดลงร้อยละ 20.6) และแยกจำนวนตามบริษัทผู้ผลิตได้ดังนี้

 

1. TOYOTA 685,090 คัน (-14.3 %)

2. HONDA 313,213 คัน (-22.3 %)

3. SUZUKI 293,427 คัน (-22.4 %)

4. DAIHATSU 272,131 คัน (21.2 %)

5. NISSAN 236,965 คัน (-24.2 %)

6. MAZDA 89,348 คัน (-13.9 %)

7. SUBARU 53,168 คัน (-23.3 %)

8. MITSUBISHI 37,767 คัน (-35.2 %)

9. ISUZU 33,454 คัน (-19.5 %)

10. HINO 30,148 คัน (-14.7 %)

11. LEXUS 25,226 คัน (-20.0 %)

12. MITSUBISHI FUSO 18,904 คัน (-7.9 %)

13. UD TRUCKS 4,304 คัน (-13.7 %)

14. อื่นๆ 114,630 คัน (-23.2 %)

 

เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมียอดจดทะเบียน 1,825,981 คัน หรือเท่ากับร้อยละ 82.7 ของยอดรวม แยกจำนวนตามผู้ผลิตได้ดังนี้

 

1. TOYOTA 602,325 คัน (-13.9 %)

2. HONDA 288,699 คัน (-21.5 %)

3. SUZUKI 238,616 คัน (-21.4 %)

4. DAIHATSU 206,542 คัน (-22.6 %)

5. NISSAN 188,954 คัน (-26.8 %)

6. MAZDA 79,643 คัน (-13.9 %)

7. SUBARU 49,068 คัน (-23.1 %)

8. MITSUBISHI 33,174 คัน (-37.1 %)

9. LEXUS 25,226 คัน (-20.0 %)

10. อื่นๆ 113,734 คัน (-23.6 %)

 

และเมื่อแยกจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ทุกชนิดตามรอบเดือน ก็จะได้ตัวเลขดังนี้

 

มกราคม 360,103 คัน (-11.7 %)

กุมภาพันธ์ 430,185 คัน (-10.3 %)

มีนาคม 581,438 คัน (-9.3 %)

เมษายน 270,393 คัน (-28.6 %)

พฤษภาคม 218,285 คัน (-44.9 %)

มิถุนายน 347,371 คัน (-22.9 %)------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CvT8M
เพิ่มเพื่อน