สโมสรฟอร์มูลา

ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์)ฯ ร่วมบริจาคโลหิตสู้ COVID-19


ทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เล็งเห็นว่า วิกฤต COVID-19 อาจส่งผลให้มีปริมาณเลือดสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงร่วมใจ “รวมพลัง ให้เลือด ให้ชีวิต” แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GHjII
เพิ่มเพื่อน