ตีฆ้องร้องป่าว

FORD ส่งมอบความช่วยเหลือ


บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มพันธมิตรของ “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” กรุงเทพฯ โดยนำพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดทำ ชุดส่งมอบความห่วงใย จำนวน 1,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กันยายน ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eZyXf
เพิ่มเพื่อน