ข่าวมหกรรมฯ

MOTOR EXPO 2020 พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน


“IMC สื่อสากล” ตั้งใจยกระดับงาน MOTOR EXPO ให้แตกต่างจากงานโชว์ และงานขายทั่วไป โดยจัดโครงการสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยที่เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมเปิดพื้นที่ให้แสดงผลงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นิทรรศการ ศิลปินน้อย MOTOR EXPO

 

102.2

102.3

102.4

 

นิทรรศการภาพวาดตามจินตนาการของเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม “ศิลปินน้อย MOTOR EXPO”

 

 

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR

 

102.7

102.8

 

เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น และวิธีใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่น พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 

 

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

 

102.5

102.6

 

ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมรับของที่ระลึกโครงการฯ ที่ลานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย

 

 

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 11

 

102.9

102.10

 

ชมผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ ของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

 

 

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

รับมอบเงินสนับสนุนจาก วราทิพย์ เชยศักดิ์

 

102.11

 

102.12

 

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน รับมอบเงินจาก สำราญ-วราทิพย์ เชยศักดิ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด

 

102.13

 

วราทิพย์ เชยศักดิ์ ผู้บริหารนิตยสารโมโตครอส กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ตนอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม จึงได้นำเงินส่วนตัวมามอบให้แก่ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ที่สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพราะเห็นถึงความทุ่มเทของ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ที่ทุ่มเทปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่เด็กและเยาวชน มาโดยตลอด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yvfyr
เพิ่มเพื่อน