ข่าวรอบโลก

1,860,404 คือ จำนวนคันของรถใหม่ที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2020


คือ จำนวนคันของรถใหม่ที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นในช่วง 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2020) หรือลดลงถึงร้อยละ 19.2 จากช่วงเดียวกันเมื่อปี 2020 ทั้งนี้ตามตัวเลขของ JAMA (JAPAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมียอดจดทะเบียนโดยรวม 1,542,089 คัน หรือลดลงถึงร้อยละ 19.6 นั้น แยกจำนวนตามผู้ผลิตได้ดังนี้

1. TOYOTA 512,005 คัน (-12.1 %)

2. HONDA 244,572 คัน (-20.0 %)

3. SUZUKI 196,888 คัน (-25.1 %)

4. DAIHATSU 177,320 คัน (-21.9 %)

5. NISSAN 156,429 คัน (-27.6 %)

6. MAZDA 70,474 คัน (-12.6 %)

7. SUBARU 41,560 คัน (-21.3 %)

8. MITSUBISHI 28,539 คัน (-26.7 %)

9. LEXUS 21,721 คัน (-20.7 %)

10. อื่นๆ 92,581 คัน (-21.3 %)------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lqr25
เพิ่มเพื่อน