สโมสรฟอร์มูลา

เชลล์แห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา


ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย COVID-19 โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ และเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/htK2Y
เพิ่มเพื่อน