ข่าวรอบโลก

1,642,119 คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นในช่วง 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2020) หรือลดลงถึงร้อยละ 13.9


คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นในช่วง 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2020) หรือลดลงถึงร้อยละ 13.9 จากตัวเลขในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2019 ทั้งนี้ ตามตัวเลขของ JAMA (JAPAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น ยอดจดทะเบียนดังกล่าวแยกออกได้เป็นรถยนต์นั่ง 1,367,686 คัน (ลดลงร้อยละ 14.1) รถบรรทุก 269,550 คัน (ลดลงร้อยละ 13.1) รถโดยสาร 4,883 คัน (ลดลงร้อยละ 10.7) และแยกจำนวนตามบริษัทผู้ผลิตได้ดังนี้

1. โตโยตา 501,489 คัน (-7.7 %)

2. ฮอนดา 232,119 คัน (-16.0 %)

3. ซูซูกิ 219,346 คัน (-18.6 %)

4. ไดฮัทสุ 210,021 คัน (-13.4 %)

5. นิสสัน 174,129 คัน (-21.1 %)

6. มาซดา 71,848 คัน (-5.4 %)

7. ซูบารุ 42,434 คัน (-12.4 %)

8. มิตซูบิชิ 29,706 คัน (-29.1 %)

9. อีซูซุ 24,246 คัน (-15.3 %)

10. ฮีโน 21,411 คัน (-13.2 %)

11. เลกซัส 17,969 คัน (-22.9 %)

12. มิตซูบิชิ ฟูโซ 13,878 คัน (+3.0 %)

13. ยูดี ทรัคส์ 2,778 คัน (-9.3 %)

14. อื่นๆ 80,745 คัน (-13.9 %)

 

เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมียอดจดทะเบียนรวม 1,367,686 คัน หรือเท่ากับร้อยละ 83.3 ของยอดจดทะเบียนโดยรวม แยกจำนวนตามผู้ผลิตได้ดังนี้

 

1. โตโยตา 442,839 คัน (-7.2 %)

2. ฮอนดา 214,989 คัน (-14.5 %)

3. ซูซูกิ 177,963 คัน (-18.9 %)

4. ไดฮัทสุ 164,072 คัน (-14.3 %)

5. นิสสัน 139,660 คัน (-23.8 %)

6. มาซดา 64,421 คัน (-5.7 %)

7. ซูบารุ 39,382 คัน (-11.9 %)

8. มิตซูบิชิ 26,282 คัน (-30.7 %)

9. เลกซัส 17,969 คัน (-22.9 %)

10. อื่นๆ 80,109 คัน (-15.0 %)

 

เฉพาะเดือนสุดท้าย คือ เดือนเมษายน 2020 ปรากฏว่ายอดจดทะเบียนรถใหม่ในญี่ปุ่นตกต่ำเป็นประวัติการณ์ คือ เหลือเพียง 270,393 คัน หรือลดลงถึงร้อยละ 28.6 จากตัวเลขในเดือนเดียวกันเมื่อปี 2019 แยกเป็นรถยนต์นั่ง 219,232 คัน (ลดลงร้อยละ 30.4) รถบรรทุก 50,388 คัน (ลดลงร้อยละ 19.7) และรถโดยสาร 773 คัน (ลดลงร้อยละ 21.6)------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xn1SO
เพิ่มเพื่อน