ตีฆ้องร้องป่าว

ฟอร์ด ส่งมอบความช่วยเหลือ


ฟอร์ด ประเทศไทย ส่งมอบความช่วยเหลือ “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ขนผลิตภัณฑ์จาก ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปฯ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WLPpk
เพิ่มเพื่อน