ข่าวมหกรรมฯ

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562


มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2562 ขยายเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริตทั่วประเทศ

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เผยว่า มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมการประกวด ประจำปี 2562 รวม 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพศิลปะ และวีดีโอคลิพ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 2,000 ชิ้น ทุกชิ้นมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวีดีโอคลิพ มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาประกาศผล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะรวม 72 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้

 

 

ประกวดเรียงความหัวข้อ “สุจริต คือ เกราะบัง ศาสตร์พ้อง”

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ดญ. ณภัทร สายสว่าง โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ปพิชญา มนูเลิศ โรงเรียนทวารวดี จ. นครปฐม

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ วัทนพร บุญชู มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม

 

 

ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง

เพลง “คิดดี ทำดี”

ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ดช. ศุภณัฐ บุญธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์

 

ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมเด็กดี กรุงเทพมหานคร

 

 

เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ พิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมพลังไทย

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นฤทัย เรืองไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทขับร้องประสานเสียง ได้แก่ ทีม POP MUSIC มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ. สงขลา

 

 

ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

ระดับปฐมวัย หัวข้อ “ขยัน อดทน เป็นคนซื่อสัตย์” ได้แก่ ดช. จรณ์ฐกฤต โอมอภิญญาณ ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ขยัน อดทน เป็นคนซื่อสัตย์” ได้แก่ ดญ. ฉัตรตรี คงเขียว โรงเรียนสายชล จ. สงขลา

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า” ได้แก่ ทินธินาถ พืชการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ. ภูเก็ต

 

 

ประกวดวีดีโอคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม MONEY IS ON FIRE PRODUCTION โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม FULL HOUSE มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

 

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้าง-ขวาง เพื่อขยายเครือข่ายเยาวชน สร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้สังคมไทยใสสะอาดตลอดไป

 

ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ www.lomhaijai.com www.dcy.go.th และfacebook.com/LomhaijaiFoundation/------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EAoPE
เพิ่มเพื่อน