ข่าวมหกรรมฯ

MOTOR EXPO ห่วงเพื่อนสื่อมวลชน


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO มีความเป็นห่วงผู้เกี่ยวข้องในช่วงวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด จึงมอบ PUSH STICK อุปกรณ์สำหรับสัมผัสปุ่มกด หรือสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแหอวนชาวประมงในโครงการ NET FREE SEAS และมีช่องใส่แอลกอฮอล ให้แก่เพื่อนสื่อมวลชน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xI1h0
เพิ่มเพื่อน