สโมสรฟอร์มูลา

เอสโซ มอบหน้ากากแก่โรงพยาบาล


ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากาก FACE SHIELDS ให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/g7eZG
เพิ่มเพื่อน