ตีฆ้องร้องป่าว

โออาร์ ปรับรูปแบบการให้บริการ


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ร้านค้า รวมถึงร้านสะดวกซื้อ จิฟฟี ปรับเพิ่มมาตรการในการให้บริการ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CBXER
เพิ่มเพื่อน