ข่าวรอบโลก

91,786,861 คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกชนิดที่มีการผลิตในโลกในรอบปี 2019


คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกชนิดที่มีการผลิตในโลกในรอบปี 2019 หรือลดลงถึงร้อยละ 5.2 จากยอดผลิตในรอบปีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ตามตัวเลขของ OICA (ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILE) หรือองค์การนานาชาติของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1919 และมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส ตัวเลขดังกล่าวแยกได้เป็นรถยนต์นั่ง 67,149,196 คัน (ร้อยละ 73.2) กับเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ 24,637,665 คัน (ร้อยละ 26.8) และเมื่อแยกยอดผลิตตามประเทศก็พบว่า ประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก 20 อันดับแรก คือ

 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 25,720,665 คัน

2. สหรัฐอเมริกา 10,880,019 คัน

3. ญี่ปุ่น 9,684,298 คัน

4. เยอรมนี 4,661,328 คัน

5. อินเดีย 4,516,017 คัน

6. เมกซิโก 3,986,794 คัน

7.เกาหลีใต้ 3,950,617 คัน

8. บราซิล 2,944,988 คัน

9. สเปน 2,822,355 คัน
10. ฝรั่งเศส 2,202,460 คัน

11. ไทย 2,013,710 คัน

12. แคนาดา 1,916,585 คัน

13. รัสเซีย 1,719,784 คัน

14. ตุรกี 1,461,244 คัน

15. สาธารณรัฐเชค 1,433,963 คัน

16. สหราชอาณาจักร 1,381,405 คัน

17. อินโดนีเซีย 1,286,848 คัน

18. สโลวาเกีย 1,100,000 คัน

19. อิตาลี 915,305 คัน

20. อิหร่าน 821,060 คัน

 

เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมียอดผลิตรวม 67,149,196 วัน ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 21,360,193 คัน

2. ญี่ปุ่น 8,328,756 คัน

3. เยอรมนี 4,661,328 คัน

4. อินเดีย 3,623,335 คัน

5. เกาหลีใต้ 3,612,587 คัน

6. สหรัฐอเมริกา 2,512,780 คัน

7. บราซิล 2,448,490 คัน

8. สเปน 2,248,019 คัน

9. ฝรั่งเศส 1,675,198 คัน

10. รัสเซีย 1,523,594 คัน------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gF1qr
เพิ่มเพื่อน