ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

AUTO RENDEZVOUS MUSEUM–BANGKOK


อย่างที่ทุกท่านทราบดี “IMC สื่อสากล” ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 และเราตั้งใจให้อาคารใหม่ของเราเป็นเสมือน “จุดนัดพบคนรักรถ” หรือ AUTO RENDEZVOUS

ตอนนี้เพื่อให้ภาพการเป็นจุดนัดพบของคนรักรถชัดเจนเป็นรูปธรรม เราจึงเตรียมใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารจัดเป็น “พิพิธภัณฑ์คนรักรถ” หรือ “AUTO RENDEZVOUS MUSEUM–BANGKOK” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการ ของผู้มีความสนใจเรื่องรถยนต์ รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านรถยนต์แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

พิพิธภัณฑ์นี้ จะจัดแสดงรถยนต์ 7 ประเภท ตามที่สมาพันธ์รถโบราณสากล (FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS : FIVA) กำหนดภายใต้การสนับสนุนของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ และมีผมเป็นนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย

 

รถรุ่นบรรพบุรุษ (ANCESTOR CARS) รถที่ผลิตจนถึง ปี 1904

 

รถรุ่นผ่านศึก (VETERAN CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1905–1918

 

รถโบราณ (VINTAGE CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1919–1930

 

รถก่อนสงคราม (PREWAR CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1931–1945

 

รถหลังสงคราม (POST-WAR CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1946–1960

 

รถคลาสสิค (CLASSIC CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1961–1970

 

และรถคลาสสิคร่วมสมัย (MODERN CLASSIC CARS) รถที่ผลิตตั้งแต่ปี 1971 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

 

นอกจากรถยนต์ซึ่งเป็นสมบัติของบริษัทฯ แล้ว จะมีการนำรถยนต์ของสมาชิกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย สมาคมรถโบราณในต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์รถยนต์ในต่างประเทศ และบริษัทผู้ผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมของสะสมเกี่ยว-กับรถยนต์จากทั่วโลกมาจัดแสดงหมุนเวียนในวาระต่างๆ

 

ยิ่งกว่านั้น ยังให้บริการห้องสมุดรถยนต์ ที่ผู้สนใจสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ทั้งจากหนังสือ และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรถยนต์ทั่วโลก รวมถึงข้อมูลในสื่อออนไลน์

 

ในอนาคต เรายังวางแผนจะจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยว-กับรถโบราณ และรถคลาสสิค ตลอดจนรถยุคปัจจุบันอีกมากมาย เพื่อให้ “พิพิธภัณฑ์คนรักรถ” เป็นจุดนัดพบที่ดึงดูดความสนใจ และเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่คนรักรถ และวงการรถยนต์ไทยอย่างแท้จริง

 

“AUTO RENDEZVOUS MUSEUM–BANGKOK” คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนท่านล่วงหน้า ให้เตรียมมาพบปะพูดคุย พร้อมชมรถสวยหายากตามประสาคนคอเดียวกัน------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Et7xU
เพิ่มเพื่อน