กิจกรรม

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถาม นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ประจำปี 2562


น้ำมันเครื่อง ENEOS COMMONRAIL FULLY SYN SAE 5W-30 API CJ-4 (6 LITERS+1 LITER) 1 รางวัล

ภัทราพร เบญจมุกดากุล  กรุงเทพฯ

 

 

น้ำมันเครื่อง ENEOS SUPER FULLY SYN SAE 5W-30 API SN (4 LITERS+1 LITER), เสื้อโพโล ENEOS 1 รางวัล

สรกฤช เจียมตระกูล         จ. นนทบุรี

 

 

ลำโพง PRIORITY รุ่น PRO-65K 1 รางวัล

ลักษมี อนุวัตเมธี              กรุงเทพฯ

 

 

ร่ม CHEVROLET 2 รางวัล

กิตติพรรษ์ แสนรักษ์          จ. กระบี่

ปุญญาวิทย์ ศรีจารย์          จ. ชัยภูมิ

 

 

ร่ม MAXLINER 2 รางวัล

กิตติศักดิ์ เจริญชู                จ. พิษณุโลก

กวีพันธ์ สีตะธรรมาภรณ์       จ. ราชบุรี

 

 

ร่ม ARB 4×4 ACCESSORIES 2 รางวัล

ยสวินฑ์ รักราชการ              กรุงเทพฯ

ชัยยุทธ์ สมตั้งมั่น                 จ. สระบุรี

 

 

หมอนรองคอ HINO 3 รางวัล

ณัฐสิทธ์ สมเดช                   จ. นนทบุรี

เดชาวัต แพงไธสง               จ. นครราชสีมา

ธนาภรณ์ ธนโชติกิตติพงศ์    จ. ปทุมธานี

 

 

หมอน SOLAR GARD 2 รางวัล

บรรพต อรุณรัตน์                 จ. เชียงราย

สารสิน สุคมธสิทธิ์              กรุงเทพฯ

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องนําบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อขอรับรางวัล ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ทางนิตยสารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

* ติดต่อสอบถามของรางวัลได้ที่ หทัยชนก โกญจนาท โทร. 0-2055-8444 ต่อ 443------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IDo3I
เพิ่มเพื่อน