กิจกรรม

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถาม นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ประจำปี 2562


น้ำมันเครื่อง ENEOS COMMONRAIL FULLY SYN SAE 5W-30 API CJ-4 (6 LITERS+1 LITER) 1 รางวัล

ภัทราพร เบญจมุกดากุล  กรุงเทพฯ

 

 

น้ำมันเครื่อง ENEOS SUPER FULLY SYN SAE 5W-30 API SN (4 LITERS+1 LITER), เสื้อโพโล ENEOS 1 รางวัล

สรกฤช เจียมตระกูล         จ. นนทบุรี

 

 

ลำโพง PRIORITY รุ่น PRO-65K 1 รางวัล

ลักษมี อนุวัตเมธี              รุงเทพฯ

 

 

ร่ม CHEVROLET 2 รางวัล

กิตติพรรษ์ แสนรักษ์          จ. กระบี่

ปุญญาวิทย์ ศรีจารย์          จ. ชัยภูมิ

 

 

ร่ม MAXLINER 2 รางวัล

กิตติศักดิ์ เจริญชู                จ. พิษณุโลก

กวีพันธ์ สีตะธรรมาภรณ์       จ. ราชบุรี

 

 

ร่ม ARB 4×4 ACCESSORIES 2 รางวัล

ยสวินฑ์ รักราชการ              กรุงเทพฯ

ชัยยุทธ์ สมตั้งมั่น                 จ. สระบุรี

 

 

หมอนรองคอ HINO 3 รางวัล

ณัฐสิทธ์ สมเดช                   จ. นนทบุรี

เดชาวัต แพงไธสง               จ. นครราชสีมา

ธนาภรณ์ ธนโชติกิตติพงศ์    จ. ปทุมธานี

 

 

หมอน SOLAR GARD 2 รางวัล

บรรพต อรุณรัตน์                 จ. เชียงราย

สารสิน สุคมธสิทธิ์              กรุงเทพฯ

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องนําบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อขอรับรางวัล ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ทางนิตยสารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

* ติดต่อสอบถามของรางวัลได้ที่ หทัยชนก โกญจนาท โทร. 0-2055-8444 ต่อ 443------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IDo3I
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน