ข่าวรอบโลก

1,845,550 คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถใหม่ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า “สี่ห่วง” ขายได้ทั่วโลกในรอบปี 2019


หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากตัวเลขในรอบปีก่อนหน้านั้น ตลาดใหญ่ที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกงซึ่งขายได้มากถึง 690,083 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1) รองลงไป คือ เยอรมนี 271,613 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3) และสหรัฐอเมริกา 224,111 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4)------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cslll
เพิ่มเพื่อน