สโมสรฟอร์มูลา

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO ร่วมรณรงค์ลดฝุ่น PM2.5


ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO ร่วมกันกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่ประชาชนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gOkBr
เพิ่มเพื่อน