สโมสรฟอร์มูลา

อีซูซุ เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ

 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด ร่วมกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ สืบสานแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ชุดที่ 20 “ท่องเที่ยวยั่งยืน กลมกลืนวิถีชุมชน” ซึ่งเป็นเรื่องราวของ ไผ-สมศักดิ์ บุญคำ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกิจกรรมเพื่อสังคม “LOCAL ALIKE” ที่ให้นิยามของกิจการธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่โดยยึดหลัก MEANINGFUL EXPERIENCE FOR TRAVELER AND LOCAL ALIKE เน้นประสบการณ์ที่มีความหมายต่อนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ที่สำคัญต้องสร้างรายได้ และอาชีพที่ยั่งยืนให้คนในชุมชนได้มีความสุขด้วย

 

ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ จำนวน 163 สาขา 778 โรง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมุ่งหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้าใจ และสามารถนำแนวทางปรัชญาแห่งความพอเพียงมาปรับใช้เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/f3Tyg
เพิ่มเพื่อน