วิถีตลาดรถยนต์

จบไม่สวย


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม  – 21.4 %
รถยนต์นั่ง – 19.6 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 23.0 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) – 8.1 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ – 24.2 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 15.1 %
อื่นๆ – 17.4 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม  – 3.3 %
รถยนต์นั่ง – 3.5 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 10.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 51.1 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ – 3.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 11.1 %
อื่นๆ + 0.2 %

 

ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศรวมของปี 2562 ยังเป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุหลักล้านคันขึ้นไปเหมือนกัน ส่วนปี 2563 โตโยตา คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 940,000 คัน ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 7 % อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ของปี 2562 ยังเป็นยอดจำหน่ายที่เกินกว่า 1,000,000 คัน เป็นปีที่ 4 ในประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทย โดยก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2555, 2556 และ 2561

สำหรับตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงของปี 2562 รวมแล้วมีทั้งสิ้น 1,007,552 คัน ลดลง 3.3 % เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายของปี 2561 โดยแชมพ์รถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดยังคงเป็น โตโยตา เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยปี 2562 จำหน่ายได้รวม 331,878 คัน เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 5.5 % ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 32.9 % ยอดจำหน่ายสูงสุดอันดับที่ 2 เป็นของ อีซูซุ จำหน่ายได้รวม 168,215 คัน ลดลง 5.4 % ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ 16.7 % อันดับ 3 ฮอนดา จำหน่ายได้รวม 125,833 คัน ลดลง 1.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.5 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ ที่มียอดจำหน่ายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยจำหน่ายได้ 88,244 คัน เพิ่มขึ้น 4.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.8 % และอันดับ 5 นิสสัน จำหน่ายได้รวม 64,414 คัน ลดลง 11.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.4 %

 

เฉพาะเดือนธันวาคม ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรวมทั้งหมดอยู่ที่ 89,285 คัน ลดลง 21.4 % เมื่อเทียบกับธันวาคม 2561 จำหน่ายได้มากสุดเป็น โตโยตา 29,447 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 33.0 % ตามด้วย อีซูซุ 15,767 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.7 % ฮอนดา 9,537 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10.7 % มิตซูบิชิ 7,351 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.2 % และนิสสัน 4,842 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.4 %

 

ในส่วนของรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มก้อนของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ปี 2562 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 399,259 คัน ลดลง 3.1 % เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายปี 2561 แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดของรถยนต์ประเภทนี้กลับมาเป็นของ โตโยตา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยยอดจำหน่ายรวม 146,743 คัน เพิ่มขึ้น 13.1 % ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 36.8 % อันดับ 2 เป็นของแชมพ์เมื่อปีที่แล้ว อีซูซุ จำหน่ายไปได้รวม 137,059 คัน ลดลง 3.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 34.3 % อันดับ 3 ฟอร์ด 38,664 คัน ลดลง 20.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.7 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 31,876 คัน ลดลง 12.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.0 % และอันดับ 5 นิสสัน ยอดจำหน่าย 24,604 คัน เพิ่มขึ้น 1.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.2 %

 

เฉพาะเดือนธันวาคม 2562 พิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ จำหน่ายรวมกันได้ 36,294 คัน ส่วนแบ่งการตลาดมากสุดเป็น โตโยตา จำหน่ายได้ 13,304 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 36.7 % ตามด้วย อีซูซุ 13,018 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 35.9 % ต่อด้วย ฟอร์ด 3,421 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.4 % มิตซูบิชิ 2,949 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % และนิสสัน 1,960 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.4 %

 

พิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 34,865 คัน ลดลง 11.1 % และยังเป็น โตโยตา ที่ครองความเป็นเจ้าตลาดแบบผูกขาดเช่นเดิม โดยปีนี้ทำยอดจำหน่ายได้รวม 18,709 คัน ลดลง 11.6 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายปี 2561 ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 53.7 % อันดับ 2 อีซูซุ จำหน่ายไปได้รวม 6,634 คัน ลดลง 4.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 19.0 % อันดับ 3 ฟอร์ด 4,822 คัน ลดลง 27.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 13.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 3,931 คัน เพิ่มขึ้น 16.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 11.3 % และอันดับ 5 นิสสัน 432 คัน ลดลง 45.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 1.2 %

 

mart4wh202004

 

เดือนธันวาคม 2562 พิคอัพประเภทนี้จำหน่ายได้รวม 3,398 คัน ลดลง 15.1 % โตโยตา มียอดจำหน่ายมากสุดที่ 1,660 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 48.9 % อันดับ 2 อีซูซุ 891 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 26.2 % อันดับ 3 ฟอร์ด 469 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 13.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 319 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.4 % และอันดับ 5 เป็นครั้งแรกของ ทาทา ที่เข้ามาอยู่ใน 5 อันดับแรกได้ มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 22 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.6 %

 

รถเอสยูวี ปี 2562 ทำยอดจำหน่ายรวมกันได้ทั้งสิ้น 126,026 คัน ลดลง 10.9 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายปี 2561 แชมพ์ของกลุ่มนี้เป็น โตโยตา อีกแล้ว ทำยอดจำหน่ายรวมทั้งปีได้ 38,001 คัน เป็นยอดจำหน่ายที่ลดลง 9.7 % เมื่อเทียบกับปี 2561 ถือครองส่วนแบ่งการตลาด 30.2 % อันดับ 2 ฮอนดา ทำยอดจำหน่ายรวมไว้ที่ 25,139 คัน ลดลง 8.1 % รับส่วนแบ่งการตลาดไป 19.9 % อันดับ 3 เอมจี 17,180 คัน เพิ่มขึ้น 2.8 % มีส่วนแบ่งการตลาด 13.6 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ จำหน่ายได้รวม 13,558 คัน เพิ่มขึ้น 4.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 10.8 % และอันดับ 5 อีซูซุ 9,477 คัน ลดลง 24.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 7.5 %

 

เดือนธันวาคม 2562 ตลาดรถยนต์ประเภทนี้มียอดจำหน่ายรวมกันที่ 12,128 คัน ลดลง 23.0 % ยอดจำหน่ายสูงสุดของเดือนนี้เป็น โตโยตา 2,984 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาด 24.6 % อันดับ 2 ฮอนดา จำหน่ายได้ 2,241 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 18.5 % อันดับ 3 เอมจี 2,175 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.9 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 1,355 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.2 % และอันดับ 5 มาซดา 899 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.4 %

 

รถเอมพีวี ยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาดของปี 2562 อยู่ที่ 34,226 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 51.1 % โตโยตา ทำได้เพียงรองแชมพ์ โดยแชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดตกเป็นของ มิตซูบิชิ มียอดรวมทั้งสิ้น 16,196 คัน เพิ่มขึ้นถึง 194.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 47.3 % รองแชมพ์ โตโยตา จำหน่ายได้รวม 6,683 คัน ลดลง 12.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 19.5 % อันดับ 3 ฮอนดา 5,878 คัน ลดลง 18.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.2 % อันดับ 4 ซูซูกิ 3,599 คัน เพิ่มขึ้นถึง 627.1 % รับส่วนแบ่งการตลาดไป 10.5 % และอันดับ 5 เกีย 1,519 คัน เพิ่มขึ้น 5.3 % ส่วนแบ่งการตลาด 4.4 %

 

เดือนธันวาคม 2562 ตลาดนี้ทำยอดจำหน่ายได้รวมกันทั้งสิ้น 3,182 คัน ลดลง 8.1 % ยอดจำหน่ายสูงสุดอันดับ 1 มิตซูบิชิ 1,475 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาด 46.4 % อันดับ 2 โตโยตา 676 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 21.2 % อันดับ 3 ฮอนดา 558 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.5 % อันดับ 4 ซูซูกิ 281 คัน รับส่วนแบ่งการตลาดไป 8.8 % และอันดับ 5 เกีย จำหน่ายได้ 164 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.2 % รถยนต์ประเภทอื่น ยกเว้นรถยนต์นั่ง ปี 2562 มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 44,104 คัน เพิ่มขึ้น 0.2 % เดือนธันวาคม 2562 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 4,186 คัน ลดลง 17.4 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fzkyp
เพิ่มเพื่อน