ตีฆ้องร้องป่าว

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ ลดมลพิษฝุ่น PM2.5


ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO ภายใต้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัด “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5″------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Fradp
เพิ่มเพื่อน