ข่าวธุรกิจยานยนต์

ทิพยประกันภัยฯ มอบทุนการศึกษา


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84″

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84″ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเลย จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย, โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย, โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่, โรงเรียนบ้านร่องไผ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ และโรงเรียนบ้านโป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยมอบหมวกนิรภัยให้แก่น้องๆ เพื่อสวมใส่เวลาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์พัฒนาทักษะทางการศึกษา รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PhTuP
เพิ่มเพื่อน