สโมสรฟอร์มูลา

นิสสัน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน


บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแสดงความขอบคุณแก่พนักงานเกษียณอายุที่มีอายุครบ 60 ปี จำนวน 28 ท่าน และพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 10-40 ปีที่ร่วมทำงานเคียงข้าง นิสสัน ประเทศไทย มาอย่างยาวนาน จำนวน 189 ท่าน รวมอายุงานทั้งสิ้นกว่า 5,500 ปี ภายในงานพิธีเกษียณอายุและพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ปี 2562------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/C7GCt
เพิ่มเพื่อน