วิถีตลาดรถยนต์

เอาแล้วไง


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม – 16.2 %
รถยนต์นั่ง – 16.6 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 24.6 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 6.4 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ – 15.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 13.9 %
อื่นๆ – 13.1 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-พฤศจิกาย ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม   – 1.1 %
รถยนต์นั่ง – 1.7 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 9.4 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 65.8 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ – 0.3 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 10.7 %
อื่นๆ + 0.5 %

 

 

เหลืออีกเพียงเดือนเดียว การค้าการขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงในประเทศก็จะสิ้นสุดฤดูกาลจำหน่ายปี 2562 แล้ว ซึ่งสถานการณ์ ณ เวลาสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าปี 2562 ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ว่ากันว่าเอาไว้ แต่ยังดีที่ในเดือนธันวาคมยังมีงาน MOTOR EXPO 2019 งานใหญ่ส่งท้ายปี จึงยังพอจะเชื่อได้ว่าตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ประจำปี 2562 จะพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวก เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่ตรงกับเป้าหมายที่ว่ากันไว้ หรือจะเกินกว่านั้นก็ไม่ว่ากัน

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท เป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ของเดือนนี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ของปี 2561 เป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลง 16.2 % จำหน่ายรวมกันได้ทั้งสิ้น 79,299 คัน โดย โตโยตา จำหน่ายได้มากสุด 27,139 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 34.2 % รองลงมาเป็น อีซูซุ จำหน่ายได้ 14,629 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 18.4 % ฮอนดา 8,892 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.2 % มิตซูบิชิ 6,390 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % และนิสสัน 5,011 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.3 % นี่เป็นตัวเลขยอดจำหน่าย และส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ที่จำหน่ายได้มากสุด 5 อันดับแรกของเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อรวม 11 เดือน ปี 2562 แล้วตัวเลขยอดจำหน่ายที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลงจาก 11 เดือนของปี 2561 โดยติดลบอยู่ 1.1 % ด้วยยอด 918,267 คัน รถยนต์ที่ตัวเลขยอดจำหน่ายรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย โตโยตา 302,431 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 32.9 % เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.7 % อีซูซุ 152,448 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 16.6 % ลดลง 2.2 % ฮอนดา 116,296 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.7 % เพิ่มขึ้น 1.1 % มิตซูบิชิ 80,893 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.8 % เพิ่มขึ้น 7.5 % และนิสสัน 59,572 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.5 % ลดลง 7.1 %

 

เมื่อแยกตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ออกมาเป็นส่วนของพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จำหน่ายรวมกันได้เพียง 33,328 คัน เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 แล้ว ปรับตัวลดลงไป 15.5 % ซึ่งอาจจะเป็นเพราะยักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งกำลังจะปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่ ทำให้เกิดการชะลอตัวรอดูตัวจริงให้ชัดเจนเสียก่อน จึงค่อยตัดสินใจก็เป็นได้ สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ โตโยตา มียอดจำหน่ายสูงสุด 12,600 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 37.8 % ตามด้วย อีซูซุ 11,775 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 35.3 % ฟอร์ด 2,860 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.6 % มิตซูบิชิ 2,323 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.0 % และนิสสัน 2,079 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.2 % รวม 11 เดือนของปี 2652 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ตัวเลขยอดจำหน่ายปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.3 % โดยยอดรวมทั้งตลาดอยู่ที่ 362,965 คัน โตโยตา อยู่หัวแถวด้วยยอดจำหน่ายรวม 133,439 คัน กินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 36.8 % เป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 16.3 % อันดับ 2 อีซูซุ 124,041 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 34.2 % ลดลงเล็กน้อย 0.5 % อันดับ 3 ฟอร์ด 35,243 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.7 % ลดลง 20.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 28,927 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.0 % ลดลง 11.2 % และอันดับ 5 นิสสัน 22,644 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.2 % เพิ่มขึ้น 5.2 %

 

mart4wh202003

 

สำหรับพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ ยอดจำหน่ายรวมของเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 3,130 คัน ลดลง 13.9 % ยังคงเป็น โตโยตา ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุด 1,442 คัน ส่วนแบ่งการตลาดได้ไป 46.1 % อันดับ 2 อีซูซุ จำหน่ายได้ 958 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 30.6 % อันดับ 3 มิตซูบิชิ 385 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % อันดับ 4 ฟอร์ด 289 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % และอันดับ 5 นิสสัน 24 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.8 % รวม 11 เดือน ปี 2562 ตัวเลขยอดจำหน่ายอยู่ที่ 31,467 คัน ลดลง 10.7 % ยอดจำหน่ายสูงสุดเป็น โตโยตา 17,049 คัน ลดลง 10.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 54.2 % ตามด้วย อีซูซุ 5,743 คัน ลดลง 6.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 18.3 % อันดับ 3 ฟอร์ด 4,353 คัน ลดลง 28.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 13.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 3,612 คัน เพิ่มขึ้น 23.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 11.5 % และอันดับ 5 นิสสัน 414 คัน ลดลง 41.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 1.3 %

 

รถเอสยูวี ตัวเลขยอดจำหน่ายที่เกิดขึ้นยังคงเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือนกับปี 2561 เดือนพฤศจิกายน 2562 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 8,760 คัน ลดลง 24.6 % จำหน่ายได้มากสุดเป็น โตโยตา 2,168 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 24.7 % ตามด้วย ฮอนดา 1,743 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.9 % เอมจี 1,586 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 18.1 % มิตซูบิชิ 825 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.4 % และอีซูซุ 638 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.3 % จากมกราคมถึงพฤศจิกายน 2562 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 113,898 คัน ลดลง 9.4 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ผู้นำตลาดนี้ 5 อันดับแรก ประกอบด้วย โตโยตา 35,017 คัน ลดลง 8.6 % ส่วนแบ่งตลาด 30.7 % ฮอนดา 22,898 คัน ลดลง 4.1 % ส่วนแบ่งตลาด 20.1 % เอมจี 15,005 คัน ส่วนแบ่งตลาด 13.2 % มิตซูบิชิ 12,203 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 % และ อีซูซุ 8,709 คัน ลดลง 22.0 % ส่วนแบ่งตลาด 7.6 %

 

รถเอมพีวี เดือนพฤศจิกายน 2562 ตัวเลขยอดจำหน่ายรวมของตลาดนี้อยู่ที่ 2,914 คัน เพิ่มขึ้น 6.4 % มิตซูบิชิ ยังคงเป็นผู้นำของตลาดนี้ โดยเดือนนี้จำหน่ายไปได้อีก 1,047 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ 35.9 % อันดับ 2 เป็น โตโยตา จำหน่ายได้ 976 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 33.5 % อันดับ 3 ฮอนดา จำหน่ายได้ 489 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 16.8 % อันดับ 4 ซูซูกิ 283 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.7 % และอันดับ 5 เกีย 86 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 3.0 % รวม 11 เดือนปี 2562 ตลาดนี้จำหน่ายแล้วรวม 31,802 คัน เพิ่มขึ้นถึง 65.8 % ผู้นำตลาด มิตซูบิชิ จำหน่ายแล้วรวม 14,721 คัน เพิ่มขึ้น 275.9 % ส่วนแบ่งตลาด 46.3 % อันดับ 2 โตโยตา 6,765 คัน ลดลง 2.1 % ส่วนแบ่งตลาด 21.3 % อันดับ 3 ฮอนดา 5,320 คัน ลดลง 17.4 % ส่วนแบ่งตลาด 16.7 % อันดับ 4 ซูซูกิ จำหน่ายแล้วรวม 3,318 คัน เพิ่มขึ้นถึง 723.3 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 % และอันดับ 5 เกีย จำหน่ายแล้วรวม 1,355 คัน เพิ่มขึ้น 11.0 % ส่วนแบ่งตลาด 4.3 %

 

ยอดจำหน่ายรถยนต์ประเภทอื่น ยกเว้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2562 มีรวมทั้งสิ้น 3,461 คัน ลดลง 13.1 % ยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2562 มีทั้งสิ้น 39,160 คัน เพิ่มขึ้น 0.5 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2563
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IfiZ5

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน