ตีฆ้องร้องป่าว

ทิพยประกันภัยฯ สักการะสมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้่จัดกาใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายเครื่องสักการะ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FIEh5
เพิ่มเพื่อน