กิจกรรม

อีซูซุ มอบน้ำสะอาด แก่โรงเรียนบ้านโสกกล้า


กลุ่มอีซูซุ ส่งมอบโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 36 โรงเรียนบ้านโสกกล้า จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนบ้านโสกกล้า จังหวัดหนองคาย ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพราะประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี โดยโรงเรียนจะต้องสลับสูบน้ำมาใช้ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องซื้อน้ำดื่มเพิ่ม ทำให้มีค่าใช้จ่าย/เดือนค่อนข้างสูง

 

โครงการฯ จึงเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ

 

หลังจากนี้ อีซูซุ เชื่อว่าในโรงเรียนจะมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการผลิตน้ำดื่มสะอาด บริโภคได้เอง และบรรจุใส่ขวดจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาระบบต่อไป

 

โรงเรียนบ้านโสกกล้า ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สามารถรองรับนักเรียนในชุมชนประมาณ 160 ครัวเรือน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนรวม 128 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวนยางพารา และรับจ้างทั่วไป



------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iwYFq
อัพเดทล่าสุด
24 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
7.9 ล้าน
2.
9.5-14.0 ล้าน
3.
3.7-4.9 ล้าน
4.
6.1-8.3 แสน
5.
0.7-1.0 ล้าน
6.
6.5-7.0 แสน
7.
1.2-1.6 ล้าน
8.
4.9-6.2 แสน
9.
5.2 ล้าน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน