ข่าวมหกรรมฯ

ประกาศผลประกวด “นวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10”


โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10 ประกาศผลการตัดสิน พร้อมมอบรางวัล และจัดแสดงผลงานของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงาน “MOTOR EXPO 2019”

ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไป งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” เปิดเผยว่า “โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10” หรือ THE 10th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2019 มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมประกาศผลการประกวดดังนี้

 

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท ได้แก่ ผลงานระบบคัดกรองอัจฉริยะสำหรับเลนจักรยาน โดย สุริยา สารธิมา เทพพงษ์ เทพวงศ์ศิริรัตน์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ ผลงานยานพาหนะปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา โดย ภูริชญา อังบุญธร พัชรวรรณ ศรีเดช และพรหมสุรินท์ พุทธรรมวงศ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ผลงานรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการทางสมอง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดย ชนาการต์ อรุโณทัยสันติกุล วันท์วลิตา สาทช้าง ไกรวิทย์ อุดมแสวงทรัพย์ และชลการ มโนเย็น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท 2 รางวัล ได้แก่

 

ผลงานนวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องผู้โดยสารรถยนต์ด้วยแสง UVC และโอโซน โดย สุกานดา สีสุ่น ณัฐพร ศรีอุบล พรธีรา มารมย์ เกียรติ-ศิลป์ เตียไธสง สุวภัทร ไม้สังข์ และศิวัช วิศาลธรรมกร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผลงานชุดขับเคลื่อน และนำทางอัตโนมัติ สำหรับผู้ประสบปัญหาในการเคลื่อนไหวทางขา โดย ชวิศร สัมฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pnUxm

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน