วิถีตลาดรถยนต์

โค้งสุดท้าย


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม – 11.3 %
รถยนต์นั่ง – 10.3 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 17.7 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 40.6 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ – 11.7 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 27.1 %
อื่นๆ – 11.3 %

 

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-ตุลาคม ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม + 0.7 %
รถยนต์นั่ง – 0.2 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 7.8 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 75.7 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 1.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 10.3 %
อื่นๆ + 2.1 %

 

 

หลังจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ปิดตัวลงไปในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา นั่นก็หมายถึง การเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลซื้อขายประจำปีแล้ว และช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละที่ถือเป็นช่วงนาทีทองของการค้าการขายกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งการซื้อขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงก็ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไม่ต่างไปจากการซื้อขายสินค้า หรือบริการประเภทอื่น

ทั้งนี้ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรวมทุกประเภทของเดือนตุลาคม ปี 2562 อยู่ที่ 77,121 คัน เทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ของเดือนตุลาคม ปี 2561 แล้วเป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลง 11.3 % เมื่อแยกออกเป็นแต่ละตลาด (ไม่รวมตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล) มีตัวเลขออกมาดังนี้ ตลาดรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาด 30,657 คัน เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่ปรับตัวลดลง 11.7 % เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายของเดือนตุลาคม ปี 2561 ตลาดรถพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ 2,682 คัน ปรับตัวลดลง 27.1 % ตลาดรถเอสยูวี ตัวเลขยอดจำหน่ายรวม 9,411 คัน ลดลง 17.7 % ตลาดรถเอมพีวี ตัวเลขยอดจำหน่ายรวม 3,136 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % และตลาดรถยนต์ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นรถยนต์นั่ง) 3,436 คัน ลดลง 11.3 %

 

ในส่วนของตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ที่สะสมรวมกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 838,968 คัน เทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ปรากฏว่าปี 2562 ยังมีตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2561 เล็กน้อย เพิ่มขึ้น 0.7 % แยกตามกลุ่มก้อนของรถยนต์แต่ละประเภท (ไม่รวมรถยนต์นั่ง) ได้เป็น รถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ตัวเลขยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 329,637 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ 1.5 % รถพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ 28,337 คัน ลดลง 10.3 % รถเอสยูวี ยอดสะสมรวมทั้งหมด 105,138 คัน ลดลง 7.8 % รถเอมพีวี ยอดสะสมรวมทั้งหมด 28,888 คัน เพิ่มขึ้น 75.7 % และรถยนต์ประเภทอื่นๆ (ไม่รวมรถยนต์นั่ง) 35,699 คัน เพิ่มขึ้น 2.1 %

 

mart4wh2002

 

ทีนี้มาดูกันว่าในแต่ละตลาดรถยนต์ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และตัวเลขยอดจำหน่ายสะสมรวมตั้งแต่มกราคมมาจนถึงตุลาคมนี้ 5 ยี่ห้อรถยนต์มหานิยมของแต่ละตลาดมีอะไรกันบ้าง เริ่มจากเดือนตุลาคม 5 ยี่ห้อรถยนต์ยอดนิยมที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 โตโยตา 26,619 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 34.5 % อันดับ 2 อีซูซุ 11,860 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 15.4 % อันดับ 3 ฮอนดา 9,709 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.6 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 7,058 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % และอันดับ 5 นิสสัน 4,855 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.3 % ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม อันดับ 1 โตโยตา 275,292 คัน เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 8.9 % มีส่วนแบ่งการตลาด 32.8 % อันดับ 2 อีซูซุ 137,819 คัน ลดลง 1.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 16.4 % อันดับ 3 ฮอนดา 107,404 คัน เพิ่มขึ้น 3.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 74,503 คัน เพิ่มขึ้น 9.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.9 % และอันดับ 5 นิสสัน 54,561 คัน ลดลง 5.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.5 %

 

ตลาดรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ยอดจำหน่ายสูงสุดประจำเดือนตุลาคม 2562 ประกอบด้วย อันดับ 1 โตโยตา 12,262 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 40.0 % อันดับ 2 อีซูซุ 9,376 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 30.6 % อันดับ 3 ฟอร์ด 2,800 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.1 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 2,602 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.5 % และอันดับ 5 นิสสัน 2,050 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.7 % รวม 10 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจำหน่ายสะสมสูงสุดอันดับ 1 โตโยตา 120,839 คัน เพิ่มขึ้น 19.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 36.7 % อันดับ 2 อีซูซุ 112,266 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งการตลาด 34.1 % อันดับ 3 ฟอร์ด 32,383 คัน ลดลง 19.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 26,604 คัน ลดลง 11.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % และอันดับ 5 นิสสัน 20,565 คัน เพิ่มขึ้น 7.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.2 %

 

ตลาดรถพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ เดือนตุลาคม 2562 อันดับ 1 โตโยตา 1,374 คัน ส่วนแบ่งตลาด 51.2 % อันดับ 2 อีซูซุ 602 คัน ส่วนแบ่งตลาด 22.4 % อันดับ 3 ฟอร์ด 324 คัน ส่วนแบ่งตลาด 12.1 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 315 คัน ส่วนแบ่งตลาด 11.7 % และอันดับ 5 เอมจี 27 คัน ส่วนแบ่งตลาด 1.0 % ตัวเลขยอดจำหน่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับ 1 โตโยตา 15,607 คัน ลดลง 8.4 % ส่วนแบ่งตลาด 55.1 % อันดับ 2 อีซูซุ 4,785 คัน ลดลง 13.2 % ส่วนแบ่งตลาด 16.9 % อันดับ 3 ฟอร์ด 4,064 คัน ลดลง 27.0 % ส่วนแบ่งตลาด 14.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 3,227 คัน เพิ่มขึ้น 29.0 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 % และอันดับ 5 นิสสัน 390 คัน ลดลง 42.1 % ส่วนแบ่งตลาด 1.4 %

 

ตลาดรถเอสยูวี เดือนตุลาคมยอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรกเป็น โตโยตา 2,667 คัน ส่วนแบ่งตลาด 28.3 % อันดับ 2 เอมจี 1,784 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.0 % อันดับ 3 ฮอนดา 1,613 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 1,001 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10.6 % และอันดับ 5 อีซูซุ 592 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.3 % 10 เดือนแรกของปี 2562 ผ่านไป รถเอสยูวีที่มีตัวเลขยอดจำหน่ายสะสมสูงสุด อันดับ 1 โตโยตา 32,849 คัน ลดลง 5.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 31.2 % อันดับ 2 ฮอนดา 21,155 คัน ลดลง 1.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 20.1 % อันดับ 3 เอมจี 13,419 คัน ลดลง 3.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 11,378 คัน เพิ่มขึ้น 10.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 10.8 % และอันดับ 5 อีซูซุ 8,071 คัน ลดลง 19.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 7.7 %

 

รถเอมพีวี 5 ยี่ห้อที่จำหน่ายได้มากสุดในเดือนตุลาคม 2562 ประกอบด้วย อันดับ 1 มิตซูบิชิ 1,357 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 43.3 % อันดับ 2 โตโยตา 879 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 28.0 % อันดับ 3 ฮอนดา 409 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 13.0 % อันดับ 4 ซูซูกิ 383 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.2 % และอันดับ 5 เกีย 93 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 3.0 % 10 เดือนของปี 2562 ผ่านไป ตัวเลขยอดจำหน่ายสะสมมากสุด อันดับ 1 มิตซูบิชิ 13,674 คัน เพิ่มขึ้น 413.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 47.3 % อันดับ 2 โตโยตา 5,789 คัน ลดลง 7.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 20.2 % อันดับ 3 ฮอนดา 4,831 คัน ลดลง 17.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 16.7 % อันดับ 4 ซูซูกิ 3,035 คัน เพิ่มขึ้น 792.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 10.5 % และอันดับ 5 เกีย 1,269 คัน เพิ่มขึ้น 15.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 4.4 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WeLeO
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ