พิเศษ

อีซูซุ มอบน้ำสะอาด แก่โรงเรียนบ้านโสกกล้า


กลุ่มอีซูซุ ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 36 โรงเรียนบ้านโสกกล้า จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนบ้านโสกกล้า จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนแห่งที่ 36 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพราะอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ซึ่งน้ำที่ใช้บริโภคมาจากน้ำประปาของหมู่บ้าน

 

นอกจากนี้ ในช่วงหน้าแล้ง โรงเรียนจะต้องสลับสูบน้ำมาใช้กับคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงพออย่างมาก ต้องซื้อน้ำดื่มเพิ่ม ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง โดยหลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ

 

หลังจากนี้ อีซูซุ เชื่อว่าในโรงเรียนจะมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนได้เอง และบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาระบบต่อไป

 

โรงเรียนบ้านโสกกล้า ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย รองรับนักเรียนในชุมชนประมาณ 160 ครัวเรือน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึุงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนรวม 128 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวนยางพารา และรับจ้างทั่วไป

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ในครั้งนี้จะทำให้คนในชุมชนจะได้ใช้น้ำจากประปาชุมชน และซื้อน้ำดื่มถังสำหรับการบริโภค โดยปกติหน้าแล้งชุมชนจะขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6DgCn
อัพเดทล่าสุด
24 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
7.9 ล้าน
2.
9.5-14.0 ล้าน
3.
3.7-4.9 ล้าน
4.
6.1-8.3 แสน
5.
0.7-1.0 ล้าน
6.
6.5-7.0 แสน
7.
1.2-1.6 ล้าน
8.
4.9-6.2 แสน
9.
5.2 ล้าน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน