สโมสรฟอร์มูลา

นิสสัน สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ”


บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปี 2562

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วประเทศไทย จัดการกับปัญหาวัสดุ ของเหลือใช้ ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมอัพไซเคิล โซลูชัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยจะส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ได้นำการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการวางแผนอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับผลิตภัณฑ์ นักศึกษาสามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้กับงานด้านการออกแบบ การตลาด การสร้างบแรนด์ กลยุทธ์การสื่อสาร และการสร้างผลิตภัณฑ์

 

โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 12 ทีม จากผลงานการวางแผนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน และความยั่งยืนของแผนในระยะยาว และคัดเหลือ 6 ทีมเข้ารอบสุดท้าย เพื่อเริ่มต้นทำงานร่วมกันกับชุมชนในจังหวัดจันทบุรี 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำใส ชุมชนบ้านน้ำโจน และชุมชนบ้านตะกาดเหง้า ซึ่งจะพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และยั่งยืน ในการแก้ปัญหาวัสดุ และของเหลือใช้สำหรับชุมชนเหล่านี้ โดยจะมีการประกาศทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเดือนมีนาคม 2563------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vlSkb
เพิ่มเพื่อน