สโมสรฟอร์มูลา

โตโยตา เปิดโครงการพระราม 4 โมเดล


มูลนิธิ โตโยตา โมบิลิที แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพระราม 4 โมเดล

โครงการ พระราม 4 โมเดล เป็นการต่อยอด และขยายผลจากแผนงานของโครงการสาทรโมเดล โดยมี จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลขั้นสูงเพื่อลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ โตโยตา โมบิลิที โดยมีระยะการดำเนินงานเป็นเวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงต้นปี 2564

 

โดยมูลนิธิ โตโยตา โมบิลิที ได้ให้การสนับสนุนเงิน 50 ล้านบาท เพื่อการดำเนินโครงการมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร โดยใช้ข้อมูลอันหลากหลาย อาทิ ข้อมูล GPS จากรถของ GRAB และรถขนส่งสาธารณะ ภาพจากกล้อง CCTV และเซนเซอร์ต่างๆ ร่วมกันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สภาพการจราจรล่วงหน้า อย่าง AI และ MACHINE LEARNING ผนวกกับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้านการสัญจร ทั้งจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ SIAMETRICS------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/tNiUE
เพิ่มเพื่อน