ตีฆ้องร้องป่าว

วิริยะประกันภัยฯ มอบหมวกนิรภัย


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหมวกนิรภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดน จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มกราคม ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dkdu3
เพิ่มเพื่อน