แนะนำเครื่องเสียง

SUB BOX INFINITY รุ่น BASSLINK SM


ตู้ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว พร้อมภาคขยายเสียงชนิด CLASS D กำลังขับขนาด 125 วัตต์ RMS มีความสูง 2 13/16 นิ้ว เหมาะสำหรับติดตั้งซ่อนใต้เบาะ เพื่อเสริมเสียงเบสส์ให้ชุด OEM ที่ไม่มีลำโพงซับวูเฟอร์ โครงสร้างตู้ทำด้วยวัสดุ ABS ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 35-120 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับควบคุมจุดตัดค่าความถี่ต่ำได้ตั้งแต่ 50-120 เฮิร์ทซ์ (หากชอบเสียงเบสส์ หนักแน่น แนะนำให้ตัดค่าความถี่ 80-90 เฮิร์ทซ์ หรือเสียงเบสส์ ลึก ให้ตัดค่าความถี่ 50 เฮิร์ทซ์) ปรับค่าความไวอินพุท 0.2-2 โวลท์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ได้ 0-9 ดีบี ที่ค่าความถี่ 70 เฮิร์ทซ์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2562
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VUJCX
เพิ่มเพื่อน