สโมสรฟอร์มูลา

ทิพยประกันภัยฯ นำคณะครูเรียนรู้ศาสตร์พระราชา


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูร่วมกิจกรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เจ้าหญิงนักพัฒนา รักษ์ป่าผืนสุดท้ายแห่งบ้านอ่างเอ็ด จันทบุรี เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการอุนรักษ์ป่าชุมชน พร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/r66GM
เพิ่มเพื่อน