สโมสรฟอร์มูลา

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมดัวยจิตอาสาลูกค้า ฮอนดา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นปีที่ 5 ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปุ๊ และปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด บริเวณลำห้วยแม่ปุ๊ และโรงเรียนบ้านป่าเลา------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5zIo6
เพิ่มเพื่อน