ข่าวธุรกิจยานยนต์

ฮอนดา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


กองทุนฮอนดาเคียงข้างไทย สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 5

พิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า กองทุนฮอนดาเคียงข้างไทย มีความพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของ ฮอนดา ในการสร้างคุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป จึงผสานความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 

สำหรับกิจกรรมฟื้นฟูลำห้วยแม่ปุ๊ และปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด เป็นการรวมพลังจิตอาสาของเครือข่ายชุมชนบ้านป่าเลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร้านผู้จำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฮอนดา จังหวัดแพร่ และจิตอาสาจากกลุ่มลูกค้า ฮอนดา ประกอบด้วย การปรับปรุงฝายชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างคันยกระดับน้ำในลำเหมือง ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ขุดสระเพาะพันธุ์ปลา ปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร รวมทั้งการปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IkIVq
เพิ่มเพื่อน