กิจกรรม

ฟอร์ด จัดกิจกรรม WATER GO GREEN


ฟอร์ด ประเทศไทย จัดกิจกรรม WATER GO GREEN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำอาสาสมัคร ฟอร์ด ผู้จำหน่าย ฟอร์ด เอก กรุพ พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จัดทำระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนบ้านจำรุง ต. เนินฆ้อ อ. แกลง จ. ระยอง ชุมชนเกษตรกรรม ที่จำเป็นต้องใช้น้ำตลอดทั้งปี

โครงการ WATER GO GREEN ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี (FORD MOTOR COMPANY FUND) ภายใต้โครงการ FORD GLOBAL CARING MONTH ซึ่งอาสาสมัคร ฟอร์ด ทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นเป็นประจำในเดือนกันยายนของทุกปี

 

ปีนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย จัดโครงการ WATER GO GREEN โดยร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA และส่วนราชการ อ. แกลง จ. ระยอง จัดทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวชุมชนบ้านจำรุงกว่า 500 คน โดยระบบที่จัดทำขึ้น จะช่วยให้การจัดการน้ำเพื่อบริโภค และใช้ในครัวเรือน รวมถึงการเกษตรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยังช่วยลดค่าไฟฟ้าส่วนกลางสำหรับเครื่องสูบน้ำลงกว่า 30 %

 

กิจกรรมครั้งนี้ อาสาสมัครได้เรียนรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรียนรู้วิถีชาวบ้านในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น ข้าวยาคู และชาข้าวไรศ์เบอร์รี

 

ตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา ฟอร์ด มีกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ FORD GLOBAL CARING MONTH  มากมาย อาทิ ร่วมมือกับคณะครูและนักเรียนปรับปรุงห้องเรียนโรงอาหาร และสนามเด็กเล่น รวมถึงขุดลอกทำความสะอาดร่องน้ำบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ณ โรงเรียนวัดวังหิน อ. นายายอาม จ. จันทบุรี

 

ซึ่งโครงการ  FORD GLOBAL CARING MONTH ของอาสาสมัคร ฟอร์ด ทั่วโลก จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 อาสาสมัคร ฟอร์ด ทั่วโลก ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปแล้วกว่า 1.8 ล้านชั่วโมงใน 50 ประเทศทั่วโลก------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xvLbc

Follow autoinfo.co.th