วิถีตลาดรถยนต์

ชักจะติดๆ ขัดๆ


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม – 1.1 %
รถยนต์นั่ง – 3.8 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 15.7 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 108.8 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 0.7 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 9.9 %
อื่นๆ + 17.7 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-กรกฎาคม ’62 กับ ’61

ตลาดโดยรวม + 5.9 %
รถยนต์นั่ง + 3.1 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) – 1.7 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 98.6 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 7.9 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ – 1.7 %
อื่นๆ + 7.4 %

 

ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีตัวเลขยอดจำหน่ายที่ปรับตัวลดลง 1.1 % เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายของเดือนกรกฎาคม 2561 โดยทั้งตลาดจำหน่ายได้รวมกันทั้งสิ้น 81,044 คัน และยังคงเป็น โตโยตา ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ตามด้วย อีซูซุ, ฮอนดา, มิตซูบิชิ และมาซดา ที่เบียดแซง นิสสัน ขึ้นมาอยู่ในทอพไฟว์รถยนต์จำหน่ายขายดีที่สุดได้ โดย โตโยตา มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 31.7 % จากยอดจำหน่ายรวม 25,708 คัน ส่วน อีซูซุ ได้ไป 17.1 % จากยอดจำหน่าย 13,834 คัน ฮอนดา อยู่ที่ 13.6 % จากยอดจำหน่าย 11,024 คัน สำหรับ มิตซูบิชิ ได้ไป 8.8 % ยอดจำหน่าย 7,141 คัน และมาซดา รับส่วนแบ่งการตลาดไป 6.6 % จากยอดจำหน่าย 5,381 คัน

 

รถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสะสมรวมมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย โตโยตา 196,982 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 32.6 % เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 17.3 % เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่าย 7 เดือนแรกของปี 2561 อันดับ 2 เป็น อีซูซุ ยอดจำหน่ายรวม 103,011 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 17.0 % เพิ่มขึ้น 3.5 % อันดับ 3 ฮอนดา ยอดจำหน่ายรวม 75,723 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.5 % เพิ่มขึ้น 7.7 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ ยอดจำหน่ายรวม 52,484 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.7 % เพิ่มขึ้น 11.4 % และอันดับ 5 นิสสัน ยอดจำหน่ายรวม 39,585 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.5 % เพิ่มขึ้น 1.3 %

 

ในตลาดรถพิคอัพขับเคลื่อน 2 ล้อ ถึงจะมียอดจำหน่ายที่ชะลอตัวลงบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ก็ยังไม่ถึงกับปรับตัวลดลงกว่าเดือนกรกฎาคม 2561 โดยทั้งตลาดมียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 31,872 คัน เพิ่มขึ้น 0.7 % เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่ง 5 อันดับพิคอัพที่จำหน่ายได้มากสุดก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับแต่อย่างใด โดย โตโยตา ยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งหัวแถวต่อไป มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 11,328 คัน คิดเป็น 35.5 % จากยอดจำหน่ายทั้งหมด รองลงมาเป็น อีซูซุ จำหน่ายได้ 11,299 คัน มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ โตโยตา ต่อไปเป็น ฟอร์ด จำหน่ายได้ 3,204 คัน คิดเป็น 10.1 % ของตลาดทั้งหมด ตามด้วย มิตซูบิชิ 2,862 คัน เท่ากับ 9.0 % และนิสสัน 2,019 คัน เท่ากับ 6.3 % ของยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาด

 

เมื่อนำตัวเลขยอดจำหน่ายของรถพิคอัพ ขับเคลื่อน 2 ล้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรกของปี 2562 มารวมกับยอดจำหน่ายที่เกิดขึ้นในเดือนอื่นๆ ต่อจากนั้น มาจนถึงเดือนที่ 7 เดือนกรกฎาคม ปรากฏว่าพิคอัพประเภทนี้มียอดจำหน่ายรวมกันอยู่ที่ 240,582 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยที่ โตโยตา ยังยึดบัลลังก์จ่าฝูงได้ต่อเนื่องต่อไป โดยทิ้งระยะห่างจาก อีซูซุ เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย โตโยตา จำหน่ายแล้วรวม 86,064 คัน เพิ่มขึ้น 33.8 % มีส่วนแบ่งการตลาด 35.8 % ขณะที่ อีซูซุ จำหน่ายแล้วรวม 84,749 คัน เพิ่มขึ้น 6.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 35.2 % ขณะที่รองอันดับ 3, 4 และ 5 ก็ยังคงเป็น ฟอร์ด, มิตซูบิชิ และนิสสัน เหมือนเดิม โดยอันดับ 3 ฟอร์ด จำหน่ายได้ 24,015 คัน ลดลง 17.3 % เมื่อเทียบกับ 7 เดือนแรกของปี 2561 ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 10.0 % ขณะที่ มิตซูบิชิ อันดับ 4 จำหน่ายได้ 19,028 คัน ลดลง 11.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 7.9 % ส่วน นิสสัน จำหน่ายแล้ว 14,326 คัน เพิ่มขึ้น 17.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.0 %

 

mart 4wh 1911

 

ตลาดพิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เดือนกรกฎาคมปีนี้มีผลรวมยอดจำหน่ายที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดือน และช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดจำหน่ายรวม 2,517 คัน ปรับตัวลดลง 9.9 % ขณะที่รวม 7 เดือนแรกปี 2562 ยอดจำหน่าย 20,570 คัน ลดลง 1.7 % 5 อันดับแรกที่จำหน่ายได้มากที่สุดของเดือนกรกฎาคม และที่มียอดจำหน่ายสะสมมากสุดเป็น โตโยตา เดือนกรกฎาคมจำหน่ายได้ 1,425 คัน ส่วนแบ่งตลาด 56.6 % รวม 7 เดือนแรก 11,495 คัน ลดลง 1.5 % ส่วนแบ่งตลาด 55.9 % ตามด้วย อีซูซุ เดือนกรกฎาคม 421 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.7 % รวม 7 เดือน 3,409 คัน ลดลง 16.5 % ส่วนแบ่งตลาด 16.6 % อันดับ 3 ฟอร์ด เดือนกรกฎาคม 373 คัน ส่วนแบ่งตลาด 14.8 % รวม 7 เดือน 2,947 คัน เพิ่มขึ้น 9.6 % ส่วนแบ่งตลาด 14.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ เดือนกรกฎาคม 254 คัน ส่วนแบ่งตลาด 10.1 % รวม 7 เดือน 2,307 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 % ส่วนแบ่งตลาด 11.2 % และอันดับ 5 นิสสัน เดือนกรกฎาคม 27 คัน ส่วนแบ่งตลาด 1.1 % รวม 7 เดือน 310 คัน ลดลง 35.3 % ส่วนแบ่งตลาด 1.5 %

 

รถเอสยูวี เหมือนอยู่ในช่วงขาลง เพราะเดือนกรกฎาคมนี้ยอดจำหน่ายหายไป 15.7 % เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งตลาดจำหน่ายได้รวม 9,521 คัน โดย โตโยตา กอดอันดับ 1 ไว้อย่างเหนียวแน่น เดือนกรกฎาคมนี้จำหน่ายไปได้อีก 3,199 คัน คว้าส่วนแบ่งการตลาดไป 33.6 % อันดับ 2 เป็นของ ฮอนดา จำหน่ายได้ 1,904 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 20.0 % อันดับ 3 เอมจี จำหน่ายได้ 1,167 คัน มีส่วนแบ่งการตลาดในเดือนนี้ 12.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ จำหน่ายได้ 843 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 8.9 % และอันดับ 5 อีซูซุ จำหน่ายได้ 719 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.6 % 7 เดือนผ่านไป จำหน่ายแล้วรวม 76,508 คัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 อยู่ 1.7 % 5 อันดับขายดีเป็น โตโยตา 24,654 คัน เพิ่มขึ้น 2.4 % ส่วนแบ่งตลาด 32.2 % ฮอนดา 15,681 คัน เพิ่มขึ้น 16.5 % ส่วนแบ่งตลาด 20.5 % เอมจี 9,105 คัน ลดลง 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 11.9 % มิตซูบิชิ 7,740 คัน เพิ่มขึ้น 7.8 % ส่วนแบ่งตลาด 10.1 % และ อีซูซุ 6,245 คัน ลดลง 9.1 % ส่วนแบ่งตลาด 8.2 %

 

รถเอมพีวี เป็นตลาดที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาตลาดรถยนต์ประเภทต่างๆ เดือนกรกฎาคม 2562 ยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาดอยู่ที่ 2,994 คัน เพิ่มขึ้น 108.8 % ทอพไฟว์ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ยอดจำหน่าย 1,262 คัน ส่วนแบ่งตลาด 42.2 % ฮอนดา 611 คัน ส่วนแบ่งตลาด 20.4 % ซูซูกิ 586 คัน ส่วนแบ่งตลาด 19.6 % โตโยตา 357 คัน ส่วนแบ่งตลาด 11.9 % และเกีย 157 คัน ส่วน-แบ่งตลาด 5.2 % 7 เดือนแรกของปี 2562 ตลาดนี้มียอดจำหน่ายรวมแล้ว 19,111 คัน เพิ่มขึ้น 98.6 % ทอพไฟว์ประกอบด้วย มิตซูบิชิ 9,268 คัน ส่วนแบ่งตลาด 50.4 % ฮอนดา 3,402 คัน ลดลง 18.5 % ส่วนแบ่งตลาด 17.8 % โตโยตา 3,398 คัน ลดลง 21.8 % ส่วนแบ่งตลาด 17.8 % ซูซูกิ 1,496 คัน เพิ่มขึ้นถึง 489.0 % ส่วนแบ่งตลาด 7.8 % และเกีย 962 คัน เพิ่มขึ้น 39.8 % ส่วนแบ่งตลาด 5.0 %

 

รถยนต์ประเภทอื่นๆ ยกเว้นรถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2562 ยอดจำหน่ายรวม 3,835 คัน เพิ่มขึ้น 17.7 % เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2562 ยอดจำหน่ายรวม 25,125 คัน เพิ่มขึ้น 7.4 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7cOsa

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน