ตีฆ้องร้องป่าว

วิริยะประกันภัยฯ ลงนามความร่วมมือ


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ (สรท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ขอรับการตรวจประเมิน Q MARK------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QyHrk