ข่าวธุรกิจยานยนต์

อีซูซุ จัดสัมมนาเทคโนโลยียานยนต์


กลุ่มอีซูซุ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ” รุ่นที่ 21-22

โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เผยว่า อีซูซุ ได้ร่วมมือกับ สอศ. ในการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา โดยได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ ในหลายรูปแบบ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อีซูซุ ได้ให้ความสำคัญในการจัดอบรม และพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกจากเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นแล้ว ในปีนี้เรายังได้ทำการมอบสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 6 ชุดอีกด้วย โดย อีซูซุ หวังว่าการจัดอบรมดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้าง และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ ให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รวมไปถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะด้านยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xgCHF