ข่าวรอบโลก

2,627,672 คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดที่ค่าย นิสสัน มอเตอร์ ขายได้ในตลาดทั่วโลกช่วงครึ่งแรกของปีหมูทองร้องจ๊ากนี้


คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดที่ค่าย นิสสัน มอเตอร์ (NISSAN MOTOR) ขายได้ในตลาดทั่วโลกช่วงครึ่งแรกของปีหมูทองร้องจ๊ากนี้ หรือลดลงถึงร้อยละ 7.9 จากตัวเลขในช่วงครึ่งแรกปี 2018 แยกออกได้เป็นยอดขายในญี่ปุ่น 312,728 คัน (ร้อยละ 11.9) และยอดขายนอกญี่ปุ่น 2,314,944 คัน (ร้อยละ 88.1) ตลาดนอกญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขายได้ถึง 718,268 คัน รองลงไป คือ สหรัฐอเมริกา 717,036 คัน และทวีปยุโรป 306,972 คัน------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pmpcF
เพิ่มเพื่อน