ข่าวรอบโลก

2,692,175 คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกชนิดที่ค่าย ฮอนดา มอเตอร์ ผลิตได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2019


คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกชนิดที่ค่าย ฮอนดา มอเตอร์ (HONDA MOTOR) ผลิตได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2019) คือ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 จากตัวเลขในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2018 และเป็นตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์ของค่ายนี้ แยกเป็นยอดผลิตในญี่ปุ่น 472,873 คัน (ร้อยละ 17.6) และยอดผลิตนอกญี่ปุ่น 2,219,302 คัน (ร้อยละ 82.4) ฐานผลิตนอกญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งผลิตได้ถึง 743,179 คัน รองลงไป คือ สหรัฐอเมริกา 652,640 คัน------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/c27fe

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน