ข่าวธุรกิจยานยนต์

เชลล์ จัดสัมมนา 2019 SHELL FORUM


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดงาน สัมมนา 2019 SHELL FORUM

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เชลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานในการเข้ามาช่วยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งการปลี่ยนผ่านดังกล่าว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งระบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ทางเลือกของผู้บริโภค เทคโนโลยี ไปจนถึงนโยบายภาครัฐ

 

การสัมมนา 2019 SHELL FORUM แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนอนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ เชลล์ ในการ “เติมสุขให้ทุกชีวิต” หรือ “MAKE LIFE’S JOURNEYS BETTER” อีกหนึ่งส่วนสำคัญของงานสัมมนาครั้งนี้ คือ การนำเสนอรายงาน SKY SCENARIOS ซึ่งเป็นรายงานจำลองสถาณการณ์ SHELL SCENARIOS ได้นำเสนอความเป็นไปได้ทางเทคนิค พร้อมความท้าทายสำหรับสังคมในการบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XClDH

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน