ข่าวรอบโลก

1,849,000 คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถยนต์นั่งที่จดทะเบียนรถใหม่ในเยอรมนี ในช่วงครึ่งแรกของปีหมูทอง (มกราคม-มิถุนายน 2019)


คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถยนต์นั่งที่จดทะเบียนรถใหม่ในเยอรมนี ในช่วงครึ่งแรกของปีหมูทอง (มกราคม-มิถุนายน 2019) แยกออกได้เป็น รถยี่ห้อเยอรมัน จำนวนประมาณ 1,295,400 คัน (ร้อยละ 70.1) และรถยี่ห้อต่างชาติ จำนวนประมาณ 553,600 คัน (ร้อยละ 29.9) ทั้งนี้ตามตัวเลขของ VDA (VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE) หรือสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งเยอรมนี ในช่วงครึ่งแรกของปีดังกล่าว เยอรมนีสามารถผลิตรถได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,491,600 คัน หรือลดลงถึงร้อยละ 12 จากช่วงครึ่งแรกปี 2018 ในจำนวนนี้ประมาณ 1,865,800 คัน หรือร้อยละ 74.9 เป็นรถส่งออก------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Jc9Wu

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน