สังคมรถโบราณ

งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43 “สุนทรียลักษณ์ จากอากาศพลศาสตร์”


หวนกลับมาอีกครั้งกับ “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” จัดโดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “สุนทรียลักษณ์ จากอากาศพลศาสตร์-AERODYNAMICALLY DERIVED AESTHETICS” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค และสเปลล์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา

พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก สมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร มาเป็นประธาน ภายในงานมีการจัดแสดงรถโบราณ และรถคลาสสิค ทั้งที่เข้าประกวดและร่วมแสดงเกือบ 100 คัน

 

การประกวดแบ่งเป็น 12 ประเภท ได้แก่ ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (ปี 1905-1918) ประเภทรถโบราณ (ปี 1919-1930) ประเภทรถก่อนสงคราม (ปี 1931-1945) ประเภทรถหลังสงคราม (ปี 1946-1960) ประเภทรถคลาสสิค (ปี 1961-1970) ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (ปี 1971-ปัจจุบัน ย้อนหลัง 30 ปี) ประเภทรถจำลอง ดัดแปลง ประดิษฐ์พิเศษ ประเภทรถโฟล์คสวาเกน ประเภทรถอเมริกัน ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์ และประเภทรถ มีนี

 

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลรถยอดเยี่ยมอีก 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม รางวัลเจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม รางวัลสภาพรถเดิมยอดเยี่ยม รางวัลรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด และรางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (กงกูรส์ เดเลอกองศ์)

 

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนของคณะกรรมการ พิจารณาทั้งด้านความสวยงาม การดูแลรักษาสภาพ รวมถึงคุณค่าด้านต่างๆ ของรถ เช่น บแรนด์ ความหายาก สภาพดั้งเดิม เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีรถโมเดลขนาดเล็ก แสตมป์ภาพรถโบราณ รวมถึงหนังสือเกี่ยวกับรถโบราณจากต่างประเทศให้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีนีคอนเสิร์ทเพลงย้อนวันวานยุค 60–70 จากศิลปินรุ่นเก๋าวง SIAM CUBANO/DR. PATHORN & THE KITASEWI BAND/ THE SENSATION/คณะเรา (พี่หมู ตาวันและเพื่อน)/ THE GLASS REPLAY/ BLUE SAPPHIRES/THE YOUNGSTERS

 

ดาวเด่นของงาน

ลันชา อปริลีอา ปี 1937 รถยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ของ ลันชา บแรนด์รถจากอิตาลีที่เก่าแก่รองจาก เฟียต ตัวถังแบบโมโนคอก เช่นเดียวกับรถแข่ง เป็นหนึ่งในรถกลุ่มแรกของโลกที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ และผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลม

 

 

ผลการประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43

1. ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) ไม่มีรถเข้าประกวด

 

2. ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (ปี 1905-1918) ไม่มีรถเข้าประกวด

 

3. ประเภทรถโบราณ (ปี 1919-1930)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ออสติน เซเวน ปี 1929 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ออสติน เซเวน ปี 1927 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รางวัลที่ 3 ได้แก่ กเรแฮม เพจ ปี 1927 สุชัญญ์ญา โศภางค์ ณ อยุธยา

 

4. ประเภทรถก่อนสงคราม (ปี 1931-1945)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เอมจี ทีบี ปี 1939 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เอมจี วีเอ ปี 1937 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ออสติน เซเวน (โอเพน โรด ทัวเรอร์) ปี 1935 นารา รัษฐปานะ

 

5. ประเภทรถหลังสงคราม (ปี 1946-1960)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ แจกวาร์ เอกซ์เค 120 โอทีเอส ปี 1949 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เอมจี วายเอ ปี 1947 วิรุฬห์/ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ซันบีม-ทัลโบท 90 คอนเวอร์ทิเบิล คูเป ปี 1952 TON HILLEBRAND

 

6. ประเภทรถคลาสสิค (ปี 1961-1970)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ 600 พูลล์มัน ปี 1970 วีรวิชช์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ 280 เอสอี ดับเบิลยู 111 คูเป ปี 1969 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ 220 เอส ฟินเทล ปี 1963 วิไล ชัยนาม

 

7. ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (ปี 1971-ปัจจุบัน ย้อนหลัง 30 ปี)

รางวัลที่ 1 ได้แก่ อัลฟา โรเมโอ สไปเดอร์ 2000 ปี 1972 ชวลิต อันตรวงศ์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เมร์เซเดส-เบนซ์ 600 ปี 1981 ปราสาททองโอสถ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ โพร์เช 914 ปี 1973 ณพวัฒน์ ดิษยะศริน

 

8. ประเภทรถจำลอง ดัดแปลง ประดิษฐ์พิเศษ

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เอมจี เอมจีเอ เลอ มองส์ ปี 1959 ชณัฐ ภัคเวโรจน์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ โฟล์คสวาเกน บีเทิล 911-ลุค ปี 1965 พิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เฟียต 1100 อี ทรัค ปี 1950 ศาสตรา โสลัดดา

 

9. ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

รางวัลที่ 1 ได้แก่ โฟล์คสวาเกน ไทพ์ 2 ซัมบา 23 ปี 1962 กฤติกร ไทยแหลมทอง

รางวัลที่ 2 ได้แก่ โฟล์คสวาเกน ไทพ์ 14 คาร์มันน์ กีอา ปี 1958 อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร

รางวัลที่ 3 ได้แก่ โฟล์คสวาเกน บีเทิล ปี 1959 ณัฏฐ์ อ่อนประไพ

 

10. ประเภทรถอเมริกัน

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ฟอร์ด มัสแตง ปี 1967 วสันต์ สังฆะ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ลินคอล์น คอนทิเนนทัล ปี 1963 JERRY FELIN

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เชฟโรเลต์ คอร์เวทท์ 427 ปี 1980 DR. DEAN GILLARD

 

11. รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟอร์ด มัสแตง ปี 1967 วสันต์ สังฆะ

 

12. เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม ได้แก่ กเรแฮม เพจ ปี 1927 สุชัญญ์ญา โศภางค์ ณ อยุธยา

 

13. รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ ลันชา อปรีลีอา ปี 1937 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

 

14. รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ แจกวาร์ เอกซ์เค 120 โอทีเอส ปี 1949 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

15. ประเภทรถ แจกวาร์ และเดมเลอร์ ไม่มีรถได้รับรางวัล

 

16. ประเภทรถ มีนี ไม่มีรถได้รับรางวัล

 

17. รางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (กงกูรส์ เดเลอกองศ์) ได้แก่ จริยา รัษฐปานะ------------------------------
เรื่องโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2562
คอลัมน์ : สังคมรถโบราณ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bnSUb

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน