สโมสรฟอร์มูลา

วิริยะประกันภัยฯ เปิดทางเลือกใหม่ประกันสุขภาพ


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดทางเลือกใหม่ประกันสุขภาพ “HEALH INSURANCE SERVICE EXCELLENCE”

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ BDMS จัดทำโครงการอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยอาศัยความแข็งแกร่งของทั้ง 2 องค์กร ที่สังคมให้การยอมรับในความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านประกันภัย และเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

ล่าสุดพร้อมแล้วที่จะแนะนำประกันสุขภาพ HEALH INSURANCE SERVICE EXCELLENCE เกิดจาก 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ ACCESSIBLE TO THE EXCELLENT HOSPITAL NETWORK คือ ช่วยให้ลูกค้าได้รับการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ AFFORDABLE คือ บริการด้านประกันสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่เป็นภาระ และ AT EASE คือ สร้างความอุ่นใจ สบายใจ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/B4Xkx

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน